Ďakujeme za pochopenie


Metodický list č. 67 - Liečba vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly režimom Treat and Extend

Metodický list č. 66 - Racionálna farmakoterapia vertebrogénnych bolestí

Metodický list č. 65 - RSV infekcie v detskom veku
Metodický list č. 64 - Hepatálna encefalopatia – diagnostika a liečba
Metodický list č. 63 - Nealkoholová tuková choroba pečene
Metodický list č. 62 - Divertikulová choroba hrubého čreva – diagnostika a liečba
Metodický list č. 61 - Racionálna diagnostika a liečba chronickej žilovej choroby

Metodický list č. 60 - Racionálna liečba antipsychotikami
Metodický list č. 59 - Artériová hypertenzia
Metodický list č. 58 - Racionálna liečba biologicky podobnými liekmi v indikáciách bioterapeutík
Metodický list č. 57 - Diagnostika a liečba hepatitídy C dvojkombináciou 2K
Metodický list č. 56 - Manažment liečby hepatocelulárneho karcinómu
Metodický list č. 55 - Diagnostika a liečba spondyloartritíd
Metodický list č. 54 - Manažment liečby chronickej hepatitídy C trojkombináciou 3K-BOC boceprevir – pegylovaný interferón a – ribavirín
Metodický list č. 53 - Racionálna liečba chronických nešpecifických zápalov čreva
Metodický list č. 52 - Manažment liečby chronickej hepatitídy C trojkombináciou 3K-TVR telaprevir – pegylovaný interferón – ribavirín
Metodický list č. 51 - Manažment pacientov s malígnym melanómom kože
Metodický list č. 50 - Racionálna farmakoterapia RSV infekcií v detskom veku

Metodický list č. 49 - Racionálna liečba depresie
Metodický list č. 48 - Prevencia diabetes mellitus 2. typu
Metodický list č. 47 - Racionálna farmakoterapia bolesti pri vertebrogénnych ochoreniach
Metodický list č. 46 - Racionálna diagnostika a liečba celiakie
Metodický list č. 45 - Liečba a prevencia krvácania pri portálnej hypertenzii

Metodický list č. 44 - Manažment a racionálna farmakoterapia dyspepsie
Metodický list č. 43 - Racionálna liečba chronických nešpecifických zápalov čreva
Metodický list č. 42 - Racionálna liečba depresie
Metodický list č. 41 - Manažment a liečba chronických komplikácií diabetes mellitus 
Metodický list č. 40 - Racionálna diagnostika a liečba hemochromatózy

Metodický list č. 39 - Manažment a liečba akútnych komplikácií DM
Metodický list č. 38 - Diagnostika a liečba systémových mykóz
Metodický list č. 37 - Racionálna liečba refluxovej choroby pažeráka 
Metodický list č. 36 - Racionálna liečba dislipoproteinémií
Metodický list č. 35 - Liečba chronickej vírusovej hepatitídy B
Metodický list č. 34 -  Liečba chronickej vírusovej hepatitídy C
Metodický list č. 33 - Racionálna liečba peptického vredu
Metodický list č. 32 - Racionálna liečba DM 1. typu

Metodický list č. 22-31 - (Racionálna farmakoterapia Osteoporózy, Farmakoterapia ischemickej choroby srdca, Racionálna liečba dislipoproteinémií, Racionálna farmakoterapia osteoartrózy, Racionálna liečba chronických zápalov čreva, Liečba depresie, Farmakoterapia reumatoidnej artritídy, Racionálna liečba krvácaniapri portálnej hypertenzii, Racionálna liečba DM 2. typu, Racionálna liečba antipsychotikami) 
Metodický list č. 21 - Racionálna liečba diabetu 2. typu
Metodický list č. 20 - Farmakoterapia pneumónií
Metodický list č. 19 - Liečba chronickej vírusovej hepatitídy B a C
Metodický list č. 18 - Benígna hyperplázia prostaty
Metodický list č. 17 - Manažment renálnej anémie
Metodický list č. 15-16 - Terapeutické monitorovanie hladín liečiv
Metodický list č. 14 - Profylaxia chirurgických ranových infekcií
Metodický list č. 13 - Farmakoterapia chronických biliárnych hepatitíd
Metodický list č. 12 - Akútne respiračné infekcie
Metodický list č. 11 - Prevencia a liečba febrilnej neutropénie

Metodický list č. 9-10 - Artériová hypertenzia
Metodický list č. 8 - Racionálna liečba peptických vredov


Metodický list č. 7 - Farmakoterapia problémových skupín pacientov s chronickou hepatitídou B, C a D
Metodický list č. 6 - Prevencia a liečba GIT-komplikácií
Metodický list č. 5 - Farmakoterapia dyslipoproteinémií
Metodický list č. 4 - Antibiotická liečba akútnych nákaz HCD a priedušiek
Metodický list č. 3 - Farmakoterapia chron. hepatitídy B, D a C IFN alfa
Metodický list č. 2 - Antibiotická liečba
Metodický list č. 1 - Zásady liečby NSAID